begonya

bedii

Arapça bdˁ kökünden gelen badīˁ بديع z "yeni, orijinal, emsalsiz, tuhaf" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça badaˁa بَدَعَ z "yenilik yaptı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

bedir

Arapça bdr kökünden gelen badr بدر z "dolunay" sözcüğünden alıntıdır.

bediüzzaman

Arapça badīˁu'z-zamān بديع الزمان z "çağın harikası" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça badīˁ بديع z "yeni, emsalsiz, harika" sözcüğünden türetilmiştir.

bednam

Farsça badnām "kötü namlı" sözcüğünden alıntıdır.

begonvil

Yeni Latince bougainvillea "bir tür çiçekli sarmaşık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1866 Fr.) Latince sözcük Louis Antoine de Bougainville "Fransız denizci ve seyyah (1729-1811)" özel adından türetilmiştir.

begonya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Bégonia [Fr.]: begonya denilen çiçek ve fidanı.

Köken

Yeni Latince begonia "bir çiçek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Michel Bégon "Fransız idareci ve botanikçi (1638- 1710)" özel adından türetilmiştir.


01.01.2011 den önce
begüm

Çağatayca ve Tatarca begüm "soylu kadınlara hitap şekli [1.ci tekil kişi iyelik ekiyle]" sözcüğünden alıntıdır. Çağatayca sözcük Eski Türkçe beg "bey" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +Um ekiyle türetilmiştir.

beğen|mek

Orta Türkçe begen- "beylik etmek, takdir etmek" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe beg "bey" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)An- ekiyle türetilmiştir.

beğeni

Türkiye Türkçesi beğen- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

behavyorizm

İngilizce behaviorism "davranışçılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1913 John Broadus Watson, Amer. psikolog.) İngilizce sözcük İngilizce behavior "davranış" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İngilizce behave "davranmak, kendini belli bir şekilde tutmak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil İngilizce have "sahip olmak, tutmak" fiilinden türetilmiştir. İngilizce fiil Germence yazılı örneği bulunmayan *habēn "tutmak, elde etmek" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kh₂p- (*kap-) biçiminden evrilmiştir.

behemehal

Farsça ba hama ḥāl به همه حال z "her durumda, mutlaka" sözcüğünden alıntıdır.