bedii

beden

Ar badan بدن z [#bdn faˁal ] 1. (uzuvlar ve baş hariç) insan gövdesi, torso, 2. kolsuz kısa gömlek veya zırh

bedesten

Fa bazzāzistān بزّازستان zkapalı çarşı, özellikle kumaşçılar çarşısı § Ar/Fa bazzāz بزّ z [#bzz] kumaşçı Fa +istān ستان zyer bildiren takı

bedevi

Ar badawī بَدَوِى z [#bdw nsb.] çöl halkına mensup, bedevi Ar badw بَدْو zçöl

bedhah

Fa bad-χʷāh بدخواه zkötü dileyen, kötü niyetli, düşman § Fa bad بد zkötü Fa χʷāh خواه zdileyen, dilek

bedihi

Ar badīhī بديهى z [nsb.] aşikâr, gözle görünen, derhal kavranan Ar badāha(t) [#bdh faˁāla(t) msd.] belirgin olma, bedahet Ar badaha بده zaniden geldi, kendiliğinden oldu, vuku buldu

bedii

bedi [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
bir bedīˁül-cemāl [güzel yüzlü] laṭīfül-iˁtidāl oğlan YO: bedii [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bedīˁ: Yeni çıkma, güzel, garip. Sanāyiˁ-i bedīˁiyye [güzel sanatlar]. bediiyat [ Celal Esad [Arseven], Sanat Kamusu, 1924]
Esthétique[Fr.]: bediˁiyat

Ar badīˁ بديع z [#bdˁ faˁīl sf.] yeni, orijinal, emsalsiz, tuhaf Ar badaˁa بَدَعَ zyenilik yaptı

 bidat

Not: Ar badīˁ sıfatından türetilen nisbet sıfatı 19. yy sonlarından itibaren Fr beaux arts [güzel sanatlar] karşılığı olarak kullanılmıştır.

Benzer sözcükler: bedia, bediiyat, bediiye

Bu maddeye gönderenler: bediüzzaman


08.01.2018
bedir

Ar badr بدر z [#bdr faˁl msd.] dolunay

bediüzzaman

Ar badīˁu'z-zamān بديع الزمان zçağın harikası Ar badīˁ بديع zyeni, emsalsiz, harika

bednam

Fa badnām kötü namlı

begonvil

YLat bougainvillea bir tür çiçekli sarmaşık (İlk kullanım: 1866 Fr.) öz Louis Antoine de Bougainville Fransız denizci ve seyyah (1729-1811)

begonya

YLat begonia bir çiçek cinsi öz Michel Bégon Fransız idareci ve botanikçi (1638- 1710)