be

be
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
behey Türkiye Türkçesi: [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
be: Be, bre, vre, more, mori suretlerinde Rumeli lisanları beyninde müşterek bir lugati amiyanedir.

Köken

"hitap ünlemi" ünlemdir.

Daha fazla bilgi için bre maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

behey


13.11.2014
be+

Farsça ba به‎ z "ile, beraber, yanında, aracılığıyla (edat)" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Orta Farsça pad "karşı, karşı karşıya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen pati- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen paiti- sözcüğü ile eş kökenlidir.