beşuş

beş

Eski Türkçe béş "5" sözcüğünden evrilmiştir.

beşamel

Fransızca béchamel "bir tür sos" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: François Pierre de la Varenne, Fr. aşçı (1615 - 1678).) Fransızca sözcük Louis de Béchameil "14. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703)" özel adından türetilmiştir.

beşaret

Arapça bşr kökünden gelen başāra(t) بشارة z "iyi haber, müjde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara بَشَرَ z "bir müjde aldı, sevindi" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır.

beşer

Arapça bşr kökünden gelen başar بشر z "insan, genel olarak insan türü, et ve kemikten yapılmış olanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başara(t) "et, ten" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen bəsar, bisərā בְּסַר, בִּסְרׇא z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 199-200.) Aramice/Süryanice sözcük İbranice bāsār בָּשָׂר z "et, ölümlü, ademoğlu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

beşik

Eski Türkçe béşik veya beşik "beşik" sözcüğünden evrilmiştir.

beşuş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
beşūş: Ferahlı, güleç yüzlü.

Köken

Arapça bşş kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *başūş بشوش z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça başşa "yüzü güldü" fiilinin faˁūl vezninde ismi mübalağasıdır.

Ek açıklama

Arapça ve 19. yy'dan eski Osmanlıca sözlüklerde rastlanmayan bir sözcüktür.


25.07.2014
bet1

Farsça bad بد z "kötü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vat sözcüğünden evrilmiştir.

bet2

Eski Türkçe bét "yüz, çehre" sözcüğünden evrilmiştir.

beta

Eski Yunanca bḗta βήτα z "Yunan alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde bēt "ev, Fenike alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bēt בת z "Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

betebe

Betebe "cam mozaik üreticisi firma" ticari markasından türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1954 BETEBE Mozaik ve Seramik Sanayii A.Ş.)

beter

Farsça badtar بدتر z "daha kötü, en kötü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bad بد z "kötü" sözcüğünün kıyas halidir.