bayt

bayi

Arapça byˁ kökünden gelen bāˀiˁ بَائِع z "satan, satıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāˁa بَاعَ z "sattı, satış için sözleşti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

baykuş

Orta Türkçe bay kuş sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe bay "zengin, soylu" sözcüğünden türetilmiştir.

baypas

İngilizce bypass "bir engelin yanından dolaşarak geçme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce by "1. yan, kenar, 2. ikincil, tali" ve İngilizce pass "geçme" sözcüklerinin bileşiğidir.

bayrak

Eski Türkçe batrak veya batruk "mızrak, mızraklı flama" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe batur- "(mızrak) saplamak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

bayram

Eski Türkçe badrām "sevinç, neşe" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça paḏrām "neşe, huzur, mutluluk, sükûn" veya Soğdca aynı anlama gelen patrām sözcüğünden alıntıdır. Soğdca sözcük Proto-İranca (Ana-İranca) aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pati-rāma- sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rāma sözcüğü ile eş kökenlidir. )

bayt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1983]
'byte' denilen elektrik darbe şeritleri

Köken

İngilizce byte "sekiz bitten oluşan sayısal birim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1964, IBM Sytems Journal.)

Daha fazla bilgi için bit2 maddesine bakınız.

Ek açıklama

İngilizce sözcük bite "ısırık" sözcüğünden esinlenerek türetilmiştir.

Benzer sözcükler

gigabayt, kilobayt, megabayt

Bu maddeye gönderenler

terabyte


19.11.2014
baytar

Arapça bṭr kökünden gelen bayṭār veya bayṭar بيطار/بيطر z "veteriner, at doktoru, nalbant" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰippíatros ἱππίατρος z "at doktoru" sözcüğünden alıntıdır.

baz

Fransızca ve İngilizce base "1. ayak basılan yer, kaide, zemin, üs, 2. kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince basis "basamak, kaide" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen básis βάσις z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "yürümek, adım atmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷémti- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.

+baz

Farsça bāz باز z "oynayan, oynatan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bāχtan, bāz- باختن, باز z "oynamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça bāχtan "sıçramak, zıplamak, oynamak" fiilinden evrilmiştir.

baza

Fransızca base "altlık, temel, taban, altyapı" sözcüğünden alıntıdır.

bazalt

Fransızca basalte "koyu renkli bir volkanik kaya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen basaltes sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen basanítēs βασανίτης z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca básanos βάσανος z "mihenk taşı, altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Yunanca sözcük Pali (geç Sanskrit) dilinde pāsāna "taş" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. )