bayrak

bayındır

≈ öz Bayundır eski bir Türk adı ETü bayu- zenginleşmek, müreffeh olmak ETü bay zengin +U-

bayır

Ar bāˀir بائر z [#bwr fāˁil fa.] işlenmeyen toprak, yaban yer Ar bāra بار z(toprak) boş durdu, nadasa bırakıldı, işe yaramadı

bayi

Ar bāˀiˁ بَائِع z [#byˁ fāˁil fa.] satan, satıcı Ar bāˁa بَاعَ zsattı, satış için sözleşti

baykuş

<< OTü bay kuş ETü bay zengin, soylu

baypas

İng bypass bir engelin yanından dolaşarak geçme § İng by 1. yan, kenar, 2. ikincil, tali İng pass geçme

bayrak

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
trzul batruk vjırlıġ tokımak [üç çatallı mızrak, mızrak/sancak?, şimşek tokmağı] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
batraḳ [[ucuna bir ipek parçası takılan mızrak; savaş günü atlı süvarilerin yerini belli etmeye yarar.]]

<< ETü batrak/batruk mızrak, mızraklı flama <? ETü batur- (mızrak) saplamak +(g)Ak

 bat-

Not: Clauson sözcüğün İrani kökenli olabileceğine değinir (EDPT 307); Semih Tezcan Sogd pr' (= Sans paṭākā) "flama, bayrak" biçimine bağlar (TDAr 7-1997). Ancak Türkçe etimoloji yeterince açıklayıcıdır.

Benzer sözcükler: bayraktar


03.07.2018
bayram

<< ETü badrām sevinç, neşe OFa paḏrām neşe, huzur, mutluluk, sükûn Sogd patrām a.a. << İr *pati-rāma- a.a. (≈ Sans rāma a.a. )

bayt

İng byte sekiz bitten oluşan sayısal birim (İlk kullanım: 1964, IBM Sytems Journal.)

baytar

Ar bayṭār/bayṭar بيطار/بيطر z [#bṭr] veteriner, at doktoru, nalbant EYun ʰippíatros ἱππίατρος zat doktoru

baz

Fr/İng base 1. ayak basılan yer, kaide, zemin, üs, 2. kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde << Lat basis basamak, kaide EYun básis βάσις za.a. EYun baínō, bat- βαίνω, βατ- zyürümek, adım atmak +sis << HAvr *gʷémti- geliş HAvr *gʷem- gelmek, gitmek

+baz

Fa bāz باز zoynayan, oynatan Fa bāχtan, bāz- باختن, باز zoynamak << OFa bāχtan sıçramak, zıplamak, oynamak