bay|mak

baton

Fr bâton çubuk, değnek << OLat bastum/bastō a.a.

battal

Ar baṭṭāl بطّال z [#bṭl faˁˁāl mesl.] boş, batıl, geçersiz Ar baṭala بَطَلَ zboş ve geçersiz idi

battaniye

<? Ar biṭān بط‎ان z [#bṭn] devenin karnına sarılan kuşak, gömlek içine giyilen yün kuşak +īya(t)1 Ar baṭn بط‎ن zkarın

bavul

İt baule yolculukta taşınan yük, çıkın << OLat baula a.a. <<? OLat balla balya, çıkın

bay

<< ETü bay zengin, soylu

bay|mak

TTü: "büyülemek, uyuşturmak" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
baymak: Fucum facere, hallucinare, fascinare. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
baymak: Derman bırakmamak (...) yormak, efsane ve efsun ile aldatmak, sihr.

<<? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772.)

 bayıl-

Not: ETü kaynaklarda mayılmak/bayılmak edilgen biçimleri görülür, ancak fiilin yalın haline rastlanmaz. ETü %mayıl- biçimi, ikinci ünsüzün orijinal değerinin arkaik /ñ/ sesi olduğunu düşündürür.

Benzer sözcükler: bayıcı


02.05.2019
bayağı

<< ETü bayakı önceki, eski ETü baya önce

bayan

YTü bay hitap deyimi, bey

bayat

~? Ar bāˀit بائت z [#byt fāˁil fa.] geceden kalmış Ar bāta بَاتَ zgeceledi

baybay

İng bye-bye veda sözü İng good bye a.a. İng God by thee «tanrı yanında olsun», a.a.

bayıl|mak

<< ETü mayıl-/*bayıl- gevşemek, uyuşmak <? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772)