bay

batman

<< ETü batman tartı birimi OFa padmān ölçü (Kaynak: D-M sf. 269)

baton

Fr bâton çubuk, değnek << OLat bastum/bastō a.a.

battal

Ar baṭṭāl بطّال z [#bṭl faˁˁāl mesl.] boş, batıl, geçersiz Ar baṭala بَطَلَ zboş ve geçersiz idi

battaniye

<? Ar biṭān بط‎ان z [#bṭn] devenin karnına sarılan kuşak, gömlek içine giyilen yün kuşak +īya(t)1 Ar baṭn بط‎ن zkarın

bavul

İt baule yolculukta taşınan yük, çıkın << OLat baula a.a. <<? OLat balla balya, çıkın

bay

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
çıgañ bodun bay kıldım [fakir kavmi zengin ettim] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
bay: zengin, ganī, māldār, māllü, vul. ekābir. Dives, opulentus. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bay: Zengin, ganī, kibar, āmir. Emir manasına olursa bey derler. YTü: "hitap deyimi, bey" [ Türk Dilini Tedkik Cemiyeti, Tarama Dergisi, 1934]

<< ETü bay zengin, soylu

Not: Türkçede öteden beri "zengin kişi, mal sahibi" anlamında kullanılan bay sözcüğü Dil Devrimi döneminde Kırgızca ve Kıpçakça bazı örnekler kanıt gösterilerek (bey sözcüğü yerine) hitap deyimi olarak kullanıma sokulmuştur.

Bu maddeye gönderenler: albay (yarbay), bayan, baykuş


02.06.2015
bay|mak

<<? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772.)

bayağı

<< ETü bayakı önceki, eski ETü baya önce

bayan

YTü bay hitap deyimi, bey

bayat

~? Ar bāˀit بائت z [#byt fāˁil fa.] geceden kalmış Ar bāta بَاتَ zgeceledi

baybay

İng bye-bye veda sözü İng good bye a.a. İng God by thee «tanrı yanında olsun», a.a.