battal

batın2

Ar bāṭin باطن z [#bṭn fāˁil fa.] görünür olmayan, gizli, iç yüzü Ar baṭana بطن zkarnına veya içine girdi, saklı idi

batik

İng batik lekeler bırakılarak boyanmış kumaş Malay batik

batiskaf

Fr bathyscaphe bir tür denizaltı aygıtı (İlk kullanım: 1946 A. Piccard, Fr. denizaltı araştırmacısı.) § EYun bathýs βαθύς zderin EYun skáphē σκάφη zgemi

batman

<< ETü batman tartı birimi OFa padmān ölçü (Kaynak: D-M sf. 269)

baton

Fr bâton çubuk, değnek << OLat bastum/bastō a.a.

battal

"işlevsiz" [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yirde ol maˁdin kalır şöyle baṭṭāl [maden eğer topraktan çıkarılmazsa battal kalır] "... aşırı iri" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
battāl: (...) 3. Kolay kullanılamayacak kadar büyük, hantal.

Ar baṭṭāl بطّال z [#bṭl faˁˁāl mesl.] boş, batıl, geçersiz Ar baṭala بَطَلَ zboş ve geçersiz idi

 butlan

Not: Battal Gazi adında görülen Ar baṭṭāl "cesur, yiğit" anlamında olup ayrı kelimedir.

Benzer sözcükler: battal boy, battallaşmak


30.08.2017
battaniye

<? Ar biṭān بط‎ان z [#bṭn] devenin karnına sarılan kuşak, gömlek içine giyilen yün kuşak +īya(t)1 Ar baṭn بط‎ن zkarın

bavul

İt baule yolculukta taşınan yük, çıkın << OLat baula a.a. <<? OLat balla balya, çıkın

bay

<< ETü bay zengin, soylu

bay|mak

<<? ETü *bañ- (Kaynak: Claus sf. 772.)

bayağı

<< ETü bayakı önceki, eski ETü baya önce