bat|mak

başla|mak

<< ETü başla- baş olmak, başta olmak ETü baş +lA-

başlangıç

TTü başlan- +(g)Iç

başlık

TTü baş +lIk

başmak

<< ETü-O başmak pabuç ETü baş- (iki şey) birbirine bağlanmak, bağlaşmak +(A)mAk

başvuru

TTü baş vur- +I(g)

bat|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
süŋüg batımı karıg söküpen [süngü batımı karı aşıp] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kün battı [gün battı], ḳoruġjin suwḳa battı [kurşun suya battı]

<< ETü bat- içine girmek, sinmek, saplanmak ETü ba- bağlamak +It-

 bağ1

Not: Kurallı olarak geçişli fiiller yapan +t ekiyle inşa edilmiş tek geçişsiz Türkçe fiildir. Erken metinlerde Fa bandan "bağlanmak" fiiline paralel olarak "tutsak olmak, yer altına girmek" anlamları görülür.

Benzer sözcükler: bata çıka, batasıca, batık, batım, batırmak, batkın

Bu maddeye gönderenler: batak (karabatak), batı, bayrak


05.10.2017
batak

TTü bat- +(g)Ak

batar kat

Yun patári πατάρι z [küç.] katçık, ara kat Yun pátos πάτος ztaban +arion Yun patéō ayak basmak

batarya

Fr batterie top takımı, (mec.) vurma çalgılar takımı, pil takımı Fr battre dövmek << Lat battere a.a.

bateri

Fr batterie top takımı, pil takımı, vurma çalgılar takımı Fr battre dövmek, vurmak, aşağı basmak

batı

ETü bat- +I(g)