batıl

batak

Türkiye Türkçesi bat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

batar kat

Yeni Yunanca patári πατάρι z "katçık, ara kat" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca pátos πάτος z "taban" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Yeni Yunanca patéō "ayak basmak" fiilinden türetilmiştir.

batarya

Fransızca batterie "top takımı, (mec.) vurma çalgılar takımı, pil takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca battre "dövmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen battere fiilinden evrilmiştir.

bateri

Fransızca batterie "top takımı, pil takımı, vurma çalgılar takımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca battre "dövmek, vurmak, aşağı basmak" fiilinden türetilmiştir.

batı

Eski Türkçe bat- fiilinden Türkiye Türkçesinde +I(g) ekiyle türetilmiştir.

batıl
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
bāṭıl birle bezenmiş sözler [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bilesin ḥaḳ nedür bāṭıl nedür [doğru nedir yanlış nedir]

Köken

Arapça bṭl kökünden gelen bāṭil باطِل z "boş, geçersiz, yanlış" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baṭala بَطَلَ z "boş idi, yanlış idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için butlan maddesine bakınız.


05.05.2015
batın1

Arapça bṭn kökünden gelen baṭn بَطْن z "karın, rahim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen beṭen, bəṭnā בֶּטֶן z sözcüğü ile eş kökenlidir.

batın2

Arapça bṭn kökünden gelen bāṭin باطن z "görünür olmayan, gizli, iç yüzü" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça baṭana بطن z "karnına veya içine girdi, saklı idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

batik

İngilizce batik "lekeler bırakılarak boyanmış kumaş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Malayca batik sözcüğünden alıntıdır.

batiskaf

Fransızca bathyscaphe "bir tür denizaltı aygıtı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1946 A. Piccard, Fr. denizaltı araştırmacısı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca bathýs βαθύς z "derin" ve Eski Yunanca skáphē σκάφη z "gemi" sözcüklerinin bileşiğidir.

batman

Eski Türkçe batman "tartı birimi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Orta Farsça padmān "ölçü" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 269)