basta

basketbol

İngilizce aynı anlama gelen basketball sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1891 J.A. Naismith, Kanad. hekim ve eğitmen.) İngilizce sözcük İngilizce basket "sepet" ve İngilizce ball "top" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen balle sözcüğünden alıntıdır. )

baskı

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

baskın

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

baskül

Fransızca bascule "kaldıraç, tahtırevalli, kaldıraçlı terazi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca baculer "tepmek, tekme atmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca battre "dövmek" ve Fransızca cul "kıç, arka" sözcüklerinin bileşiğidir.

basma

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

basta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yeter (argo)" [, 1930 yılından önce]

Köken

İtalyanca basta "yeter" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca bastare "yetmek" fiilinden türetilmiştir.


09.09.2017
bastıbacak

Türkiye Türkçesi bastı bacak sözcüğünden evrilmiştir.

baston

Venedikçe bastòn "değnek, çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bastone sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen bastum veya basto sözcüğünden evrilmiştir.

basur

Arapça bsr kökünden gelen bāsūr باسور z "hemoroid, her çeşit et şeklinde tümör" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice besrā בסרא z "et, et parçası" sözcüğünden alıntıdır.

basübadelmevt

Arapça baˁṯu baˁda'l-mawt بعث بعد الموت z "ölümden sonra diriliş" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça baˁṯ بعث z "kalkma, dirilme" ve Arapça baˁad بعد z "sonra" ve Arapça al-mawt الموت z "ölüm" sözcüklerinin bileşiğidir.

baş

Eski Türkçe baş "kafa, (mec.) lider, reis" sözcüğünden evrilmiştir.