bastıbacak

baskı

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

baskın

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

baskül

Fransızca bascule "kaldıraç, tahtırevalli, kaldıraçlı terazi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca baculer "tepmek, tekme atmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca battre "dövmek" ve Fransızca cul "kıç, arka" sözcüklerinin bileşiğidir.

basma

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

basta

İtalyanca basta "yeter" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca bastare "yetmek" fiilinden türetilmiştir.

bastıbacak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "kısa boylu ve çarpık bacaklı" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Düztaban ve Bastıbacak - Falcı filmi büyük muvaffakiyetle devam ediyor

Köken

Türkiye Türkçesi bastı bacak sözcüğünden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için bas-, bacak maddelerine bakınız.


06.11.2013
baston

Venedikçe bastòn "değnek, çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bastone sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen bastum veya basto sözcüğünden evrilmiştir.

basur

Arapça bsr kökünden gelen bāsūr باسور z "hemoroid, her çeşit et şeklinde tümör" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice besrā בסרא z "et, et parçası" sözcüğünden alıntıdır.

basübadelmevt

Arapça baˁṯu baˁda'l-mawt بعث بعد الموت z "ölümden sonra diriliş" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça baˁṯ بعث z "kalkma, dirilme" ve Arapça baˁad بعد z "sonra" ve Arapça al-mawt الموت z "ölüm" sözcüklerinin bileşiğidir.

baş

Eski Türkçe baş "kafa, (mec.) lider, reis" sözcüğünden evrilmiştir.

başak

Eski Türkçe başak "başçık, mızrak ve ok başı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe baş sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.