baskı

basınç

Eski Türkçe basınç "tazyik, zulüm" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe basın- "aşağılamak, kahretmek, ezmek" fiilinden türetilmiştir. ) Bu sözcük Eski Türkçe bas- fiilinden Eski Türkçe +(In)ç ekiyle türetilmiştir.

basil

Yeni Latince bacillus "çubuk şeklinde bakteri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1853 Ferdinand Cohn, Alm. botanikçi (1828-98).) Latince sözcük Latince baculum "çubuk, değnek, baston" sözcüğünün küçültme halidir.

basiret

Arapça bṣr kökünden gelen baṣīra(t) بصيرة z "kavrayış, sezgi, insight" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baṣar بصر z "görme yeteneği" sözcüğü ile eş kökenlidir.

basit

Arapça bsṭ kökünden gelen basīṭ بسيط z "yaygın, düz ve engebesiz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basaṭa بَسَطَ z "yaydı, serdi, açtı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

basketbol

İngilizce aynı anlama gelen basketball sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1891 J.A. Naismith, Kanad. hekim ve eğitmen.) İngilizce sözcük İngilizce basket "sepet" ve İngilizce ball "top" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen balle sözcüğünden alıntıdır. )

baskı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Merkez Efendizâde, Bâbûsu'l-Vâsıt, 1555]
miˁṣara [Ar.]: Mengene ve baskı ve kıskı ve cendere. Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
basğu: pusu. Insidias struere [ani baskın, akın].

Köken

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için bas- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

baskıcı


01.06.2015
baskın

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

baskül

Fransızca bascule "kaldıraç, tahtırevalli, kaldıraçlı terazi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca baculer "tepmek, tekme atmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca battre "dövmek" ve Fransızca cul "kıç, arka" sözcüklerinin bileşiğidir.

basma

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

basta

İtalyanca basta "yeter" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca bastare "yetmek" fiilinden türetilmiştir.

bastıbacak

Türkiye Türkçesi bastı bacak sözcüğünden evrilmiştir.