bas|mak

baron

Fransızca baron "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince barō "adam, özellikle kralın şahsi hizmetkârı, feodal hukukta doğrudan krala bağlı mülk sahibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

barsama

Yeni Yunanca vársamo βάρσαμο z "naneye benzer güzel kokulu ot, achillea millefolium" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca bálsamon βάλσαμον z "tropik ülkelerden gelen güzel kokulu bir sakız, pelesenk" sözcüğünden evrilmiştir.

barter

İngilizce barter "takas, değiş tokuş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca barater veya bareter "pazarlık, yalan dolan, irtikâp" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca baratteria "deniz ticaret hukukunda kaptanın taşıdığı malı zimmetine geçirmesiyle oluşan suç, irtikâp" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

barut

Arapça bārūt veya bārūd بارود z "güherçile" sözcüğü ile eş kökenlidir. Arapça sözcük Orta Yunanca pýrōton πύρωτον z "bir tür yanıcı kimyasal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca pyrítēs líthos πυρίτης λίθος z "«ateş taşı», bir tür yanıcı kimyasal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca pyr πυρ z "ateş" sözcüğünden türetilmiştir.

baryum

Yeni Latince barium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1808 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı (1778-1829).) Latince sözcük Latince barytes "barit, baryum sülfat minerali" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca barýs βαρύς z "ağır" sözcüğünden türetilmiştir.

bas|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
üze teŋri basmasar asra yir telinmeser [üstte gök basmasa, altta yer delinmese] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
basığ [[gece baskın yapılacak yer]] (...) basınçak [[eziyet edilen kişi]] (...) basruk [[bir şeyi baskı altında tutan şey]]

Köken

Eski Türkçe bas- "bastırmak, baskın yapmak, çullanmak, eziyet etmek" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

albastı, bası, basık, basılmak, basılı, basım, baskıç, basmaca, bastı, bastırmak, bastırık


10.03.2019
bas1

Fransızca basse "müzikte pes perde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca basso sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince bassus "aşağı, alçak" sözcüğünden evrilmiştir.

bas2

"bağırma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

basamak

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(A)mAk ekiyle türetilmiştir.

basen

Fransızca bassin "leğen, leğen kemiği, kalça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince bacinus "leğen" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Geç Latince bacus veya bacarium "tekne, çukur kap" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Kelt dillerinde bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

basın

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.