bas|mak

baron

Fr baron bir soyluluk ünvanı << OLat barō adam, özellikle kralın şahsi hizmetkârı, feodal hukukta doğrudan krala bağlı mülk sahibi ?

barsama

Yun vársamo βάρσαμο znaneye benzer güzel kokulu ot, achillea millefolium << EYun bálsamon βάλσαμον ztropik ülkelerden gelen güzel kokulu bir sakız, pelesenk

barter

İng barter takas, değiş tokuş EFr barater/bareter pazarlık, yalan dolan, irtikâp ≈ İt baratteria deniz ticaret hukukunda kaptanın taşıdığı malı zimmetine geçirmesiyle oluşan suç, irtikâp ?

barut

≈ Ar bārūt/bārūd بارود zgüherçile OYun pýrōton πύρωτον zbir tür yanıcı kimyasal ≈ EYun pyrítēs líthos πυρίτης λίθος z«ateş taşı», a.a. EYun pyr πυρ zateş

baryum

YLat barium bir element (İlk kullanım: 1808 Sir Humphrey Davy, İng. kimyacı (1778-1829).) Lat barytes barit, baryum sülfat minerali +ium EYun barýs βαρύς zağır

bas|mak

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
üze teŋri basmasar asra yir telinmeser [üstte gök basmasa, altta yer delinmese] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
basığ [[gece baskın yapılacak yer]] (...) basınçak [[eziyet edilen kişi]] (...) basruk [[bir şeyi baskı altında tutan şey]]

<< ETü bas- bastırmak, baskın yapmak, çullanmak, eziyet etmek

Benzer sözcükler: albastı, bası, basık, basılmak, basılı, basım, baskıç, basmaca, bastı, bastırmak, bastırık


10.03.2019
bas1

Fr basse müzikte pes perde İt basso << OLat bassus aşağı, alçak

bas2

onom bağırma sesi

basamak

TTü bas- +(A)mAk

basen

Fr bassin leğen, leğen kemiği, kalça << OLat bacinus leğen OLat bacus/bacarium tekne, çukur kap +in° ~? Kelt

basın

TTü bas- +In