basübadelmevt

basma

Türkiye Türkçesi bas- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.

basta

İtalyanca basta "yeter" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca bastare "yetmek" fiilinden türetilmiştir.

bastıbacak

Türkiye Türkçesi bastı bacak sözcüğünden evrilmiştir.

baston

Venedikçe bastòn "değnek, çubuk" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük İtalyanca aynı anlama gelen bastone sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen bastum veya basto sözcüğünden evrilmiştir.

basur

Arapça bsr kökünden gelen bāsūr باسور z "hemoroid, her çeşit et şeklinde tümör" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice besrā בסרא z "et, et parçası" sözcüğünden alıntıdır.

basübadelmevt
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Cehennemlik, 1923]
Atıfet rahat döşeğinde 'basü-badel-mevt’ sırrına uğraşmış bir hayalet gayret-i müntakimanesiyle ayağa kalktı.

Köken

Arapça baˁṯu baˁda'l-mawt بعث بعد الموت z "ölümden sonra diriliş" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça baˁṯ بعث z "kalkma, dirilme" ve Arapça baˁad بعد z "sonra" ve Arapça al-mawt الموت z "ölüm" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için bais, badehu, mevt maddelerine bakınız.


19.12.2014
baş

Eski Türkçe baş "kafa, (mec.) lider, reis" sözcüğünden evrilmiştir.

başak

Eski Türkçe başak "başçık, mızrak ve ok başı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe baş sözcüğünden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

başar|mak

Orta Türkçe başġar- "1. bitirmek, sona getirmek, 2. başa çıkmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe baş sözcüğünden Eski Türkçe +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

başarı

Türkiye Türkçesi başar- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

başat

Türkiye Türkçesi başa- "başa geçmek, önden gitmek" fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi baş sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.