baro

bar(o)+

Fransızca ve İngilizce baro+ "[bileşik adlarda] ağır, ağırlık, basınç" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca báros βάρος z "ağırlık, basınç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca barýs βαρύς z "ağır" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷréh₂u-s (*gʷrā́u-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷreh₂- (*gʷrā-) "ağır" kökünden türetilmiştir.

baro
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
baro: Avukatlara mahsus sıra; avukatlık sınıfı.

Köken

Fransızca barreau "1. çubuk, engel, bariyer, 2. mahkemede avukatları hakimden ayıran bariyer, 3. (mec.) avukatlar, avukat zümresi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince barrellus "çubuk, engel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen barra sözcüğünün küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için bar1 maddesine bakınız.


05.12.2015