barikat

barın|mak

Eski Türkçe barın- "kendi başına gitmek, kendince gitmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bar- "gitmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +In- ekiyle türetilmiştir.

barış

Türkiye Türkçesi barışık "sulh" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi barış- "sulh etmek, antlaşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

barış|mak

Eski Türkçe barış- "karşılıklı gitmek, yardımlaşmak, beraber yapmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe bar- "gitmek" fiilinden Eski Türkçe +Iş- ekiyle türetilmiştir.

bari

Farsça bārī بارى z "bir kere" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bār بار z "kere, defa" sözcüğünden +ī ekiyle türetilmiştir.

barika

Arapça brḳ kökünden gelen barīḳa(t) بريقة z "kıvılcım, şimşek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraḳa بَرَقَ z "kıvılcım çaktı, parladı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

barikat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sahak Paşa Abro, Avrupa'da Meşhûr Ministroların Tercüme-i Hâlleri, 1855]

Köken

Fransızca barricade "Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad, her çeşit derme çatma korunak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca barrique "fıçı, varil" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *barrica biçiminden evrilmiştir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Bu maddeye gönderenler

varil


06.09.2017
bariton

Fransızca baritone "müzikte orta erkek sesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca baritono sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca barýs βαρύς z "ağır" ve Eski Yunanca tónos τόνος z "ses" sözcüklerinin bileşiğidir.

bariyer

Fransızca barrière "engel oluşturmak için kurulan düzenek, mania" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca barre "çubuk, engel" sözcüğünden türetilmiştir.

bariz

Arapça brz kökünden gelen bāriz بارز z "ortaya çıkan, çıkıntı, yüksek, aşikâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baraza بَرَزَ z "çıktı, ortaya çıktı, kendini gösterdi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bark

Eski Türkçe bark "mesken, konut" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe bar- "gitmek" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

barkod

İngilizce barcode "çubuklardan oluşan kodlama sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar "çubuk" ve İngilizce code "1. yasa derlemesi, 2. sinyal yorumlama sistemi, bir sisteme göre yorumlanan her türlü sinyal" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen code sözcüğünden alıntıdır. )