barbut

barba

≈ Yun bárba μπάρμπα zmoruk, yaşlı ve sevilen kişi İt barba sakal

barbar

Fr barbare yabancı, vahşi Lat barbarus a.a. EYun bárbaros βάρβαρος zanlaşılmaz bir dil konuşan kimse, Yunan olmayan onom

barbekü

İng barbecue ızgara, et kızartma mangalı İsp barbacoa et kızartmak için kullanılan ızgara şeklinde bir düzenek Taino barabicu ateş çukuru

barbiturat

Fr/İng barbiturate kimyasal bir madde Alm Barbitursäure barbitürik asit (İlk kullanım: 1864 Adolf von Bäyer, Alm. kimyacı.) § öz Barbara bir kadın adı Lat urea idrar, üre

barbunya

Yun barbúnia μβαρβούνια z [çoğ.] Yun barbúni μβαρβούνι zbir balık türü, mullus barbatus İt barbone [büy.] «koca sakal», a.a. Lat barba sakal +on << HAvr *bʰardʰeh₂- (*bʰardʰā-) a.a.

barbut

"bir çalgı" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Sazendegān-i barbūtciyān: Menteşe Muğla'sında peydā olmuş (...) hemān kopuz gibi bir sāzdır. "... Mısır'a özgü bir para" [ Kırlı, Sultan ve Kamuoyu, 1842]
"... bir kumar" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
barbūt: Zar kumarında çift sayıları alıcı oyun.

Ven barbùt sakallı, argoda bir tür para (İt barbato) İt/Ven barba sakal

 barbunya

Not: Belki kral resmi basılı bir para adından.


07.07.2015
barçın

<< ETü barçın bir tür ipekli kumaş, diba ≈ Fa abrişum ipek dokuma

bardak

<< OTü bardak testicik ETü bart su testisi +Ak

barem

Fr barème sayısal basamak tablosu öz François Barrême Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703)

baret

Fr barrette düz tepeli şapka, madenci kaskı İt barretta/biretta düz tepeli şapka, bere ≈ Prov beret/berret a.a.

barfiks

Fr barre fixe sabit çubuk, jimnastikte bir alet