barış|mak

barem

Fr barème sayısal basamak tablosu öz François Barrême Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703)

baret

Fr barrette düz tepeli şapka, madenci kaskı İt barretta/biretta düz tepeli şapka, bere ≈ Prov beret/berret a.a.

barfiks

Fr barre fixe sabit çubuk, jimnastikte bir alet

barın|mak

<< ETü barın- kendi başına gitmek, kendince gitmek ETü bar- gitmek +In-

barış

<< TTü barışık sulh TTü barış- sulh etmek, antlaşmak +Uk

barış|mak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
olar bir birke barışdı [karşılıklı birbirlerine gittiler Bir konuda yardımlaşmayı ya da rekabet etmeyi anlatmak için de aynı sözcük kullanılır.]] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
barışġu kerek kab kadaşlar bile [dost ve akrabalarla geçinmek/ünsiyet etmek gerekir] KTü: [ anon., Kitab-ı Mecmu-ı Tercüman-ı Türkî, 1343]
barışdı: iṣtalaḥa [sulh etti]

<< ETü barış- karşılıklı gitmek, yardımlaşmak, beraber yapmak ETü bar- gitmek +Iş-

 var-

Benzer sözcükler: barışık, barışılmak, barıştırmak

Bu maddeye gönderenler: barış


30.09.2017
bari

Fa bārī بارى zbir kere Fa bār بار zkere, defa

barika

Ar barīḳa(t) بريقة z [#brḳ faˁīlā(t) sf. fem.] kıvılcım, şimşek Ar baraḳa بَرَقَ zkıvılcım çaktı, parladı

barikat

Fr barricade Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad, her çeşit derme çatma korunak Fr barrique fıçı, varil << OLat *barrica a.a. ?

bariton

Fr baritone müzikte orta erkek sesi İt baritono § EYun barýs βαρύς zağır EYun tónos τόνος zses

bariyer

Fr barrière engel oluşturmak için kurulan düzenek, mania Fr barre çubuk, engel