barış

bardak

<< OTü bardak testicik ETü bart su testisi +Ak

barem

Fr barème sayısal basamak tablosu öz François Barrême Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703)

baret

Fr barrette düz tepeli şapka, madenci kaskı İt barretta/biretta düz tepeli şapka, bere ≈ Prov beret/berret a.a.

barfiks

Fr barre fixe sabit çubuk, jimnastikte bir alet

barın|mak

<< ETü barın- kendi başına gitmek, kendince gitmek ETü bar- gitmek +In-

barış

TTü: barışık [ Hasan b. Hüseyn, Şâmilu'l-Luga, 1505]
āştī [Fa.]: barışık ve sulh maˁnāsına. TTü: [ Kieffer & Bianchi, Dictionnaire Turc-Français, 1835]
barış: Pacifié, en paix [barışık, sıfat], et paix [barış, ad].

<< TTü barışık sulh TTü barış- sulh etmek, antlaşmak +Uk

 barış-

Not: Barış yalın biçimine ad olarak 19. yy'a dek pek rastlanmaz. Eski metinlerde barışġu, barışık ve barışıklık görülür.

Benzer sözcükler: barışçı, barışçıl, barışsever


13.12.2015
barış|mak

<< ETü barış- karşılıklı gitmek, yardımlaşmak, beraber yapmak ETü bar- gitmek +Iş-

bari

Fa bārī بارى zbir kere Fa bār بار zkere, defa

barika

Ar barīḳa(t) بريقة z [#brḳ faˁīlā(t) sf. fem.] kıvılcım, şimşek Ar baraḳa بَرَقَ zkıvılcım çaktı, parladı

barikat

Fr barricade Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad, her çeşit derme çatma korunak Fr barrique fıçı, varil << OLat *barrica a.a. ?

bariton

Fr baritone müzikte orta erkek sesi İt baritono § EYun barýs βαρύς zağır EYun tónos τόνος zses