banket

bani

Ar bāni بانٍ z [#bny fāˁil fa.] bina eden Ar banā بنا zbina etti

bank

Fr banque seki, dar uzun tümsek Ger *bank- a.a.

banka

Fr banque 1. seki, banko, tezgâh, 2. sarraf tezgâhı, banka İt banco a.a. Ger *bank- seki, banko

bankamatik
banker

İt banchiere Fr banquier bankacı

banket

"yol kenarı seddi" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
şose sathınn ihzarı, hendek, banket tamiri "... oturma yeri" [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
banket: Tramvay, otobüs gibi taşıtlarda oturulan yer.

Fr banquette [küç.] küçük sıra Fr banque set, seki +et°

 bank


21.08.2017
bankiz

Fr banquise deniz buzulu Norv pakkis sıkışık buz § Norv pakke sıkışık Norv is buz

banknot

İng banknote kâğıt para

banko

İt banco Fr banque [fem.] 1. seki, oturak, 2. banka

banliyö

Fr banlieu bir kentin yargı alanında bulunan (kırsal) yerleşim, mezra, varoş § EFr ban yargı, yasak Fr lieu yer

bant

Fr bande şerit, sargı Ger *bandam a.a. Ger *bindan bağlamak << HAvr *bʰendʰ- a.a.