bambu

balyaj

Fr balayage süpürme Fr balai süpürge +age ~? Kelt

balyemez

Ven balla ramada bahriyede bir tür top (Kaynak: LF sf. §56)Ven balla top

balyoz1

Yun variós βαρειός zağır şey, ağır demirci çekici Yun varís βαρύς zağır << EYun barýs βαρύς zağır

balyoz2

Yun bailós μβαιλός zVenedik elçisi İt bailo yetkili kişi, yerel yönetici İt/OLat baiulare görev üstlenmek, yönetmek <? OLat bagulum/baiulum asa, değnek (Kaynak: DuCL sf. 2:575)

bam teli

Fa bām بام zmüzikte pes perde, bas

bambu

[ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1891]
Ravend, çay, kafur, dut, bambu ve saire

Fr bambou İng bamboo sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış Port bambus a.a. Tamil

Not: Avrupa'ya 16. yy'da Güney Hindistan'dan getirilmiştir.


24.01.2018
bamya

Ar bāmiyā باميا zAfrika kökenli bir sebze, alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ?

ban

İng ban yasaklamak, yasak EFr ban/bandon yargı, yasak Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek, yargılamak, yasaklamak

+ban

Fa bān بان z[bileşik adlarda] bakan, gözeten, bekleyen, güden << OFa pān/pānag a.a. ≈ Ave *pāna- korumak

ban|mak

<< ETü ban-/man- 1. bağlanmak, kuşanmak, 2. bastırmak, batırmak ETü ba- bağlamak +In-

banal

Fr banal 1. feodal yargı altında olan, köylü [esk.], 2. soylu olmayan, adi, avam EFr ban/bandon yargı, yasak +al°