bam teli

bam teli

"bas davul" [ Danişmend-Name, 1360]
yüridürler çalup dühl u zīl ü bām "... bas teli" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
tambūra cüssesinde bir turfe sāzdur, lākin boyu kısa ve iki bāmı vardır

Fa bām بام zmüzikte pes perde, bas

 tel

Not: Arapça bam بم (a.a.) Farsçadan alınmıştır.


12.09.2014
tel

~? Erm tel թել ziplik, sırma teli