balyoz1

balta

<< ETü baltu balta <? ETü *bal- kesmek, yarmak +dU

balüstrad

Fr balustrade trabzan parmaklığı Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu Lat balauster nar çiçeği EYun balaústion βαλαύστιον za.a.

balya

İt balla top, bohça, denk Ger *ballaz top << HAvr *bʰol- HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak

balyaj

Fr balayage süpürme Fr balai süpürge +age ~? Kelt

balyemez

Ven balla ramada bahriyede bir tür top (Kaynak: LF sf. §56)Ven balla top

balyoz1

varyos [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
varyos: (Rum.) Taşçıların ağır topuzu, demir tokmak. balyoz [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
balyoz: İri çekiç.

Yun variós βαρειός zağır şey, ağır demirci çekici Yun varís βαρύς zağır << EYun barýs βαρύς zağır

 bar(o)+

Not: Sözcüğün aslı varyoz olup ses değişimi kuraldışıdır.

Benzer sözcükler: varyoz


30.12.2014
balyoz2

Yun bailós μβαιλός zVenedik elçisi İt bailo yetkili kişi, yerel yönetici İt/OLat baiulare görev üstlenmek, yönetmek <? OLat bagulum/baiulum asa, değnek (Kaynak: DuCL sf. 2:575)

bam teli

Fa bām بام zmüzikte pes perde, bas

bambu

Fr bambou İng bamboo sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış Port bambus a.a. Tamil

bamya

Ar bāmiyā باميا zAfrika kökenli bir sebze, alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ?

ban

İng ban yasaklamak, yasak EFr ban/bandon yargı, yasak Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek, yargılamak, yasaklamak