balta

balon

Fr ballon büyük top, top şeklinde büyük şişe, sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı İt ballone [büy.] büyük top İt balla top +on Ger *ballaz a.a. << HAvr *bʰol- HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak, tomurmak

balon joje

Fr ballon jaugé «ölçekli balon», kimya laboratuvarında kullanılan balon şeklinde cam şişe Fr jauge istiap, sığa, bir kabın alacağı sıvı hacmi Ger *galga

balsa

İng balsa çok hafif olan kerestesi sal yapımında kullanılan bir tropik ağaç İsp balsa sal

balsam

İng balsam 1. pelesenk ağacı, bu ağaçtan elde edilen kokulu merhem, 2. her çeşit merhem EYun bálsamon βάλσαμον za.a. ≈ İbr bōśem בשׂם za.a. ≈ Aram bsāmā/besmā בסמא zgüzel koku, rayiha, parfüm

balsıra

<< OTü-KT balçıra/balşıra çam ağacında bir parazitin oluşturduğu tatlı madde, terencübin

balta

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
ōt teŋrig baltoça kılup şmnu başın bıçtı [ateş tanrıyı balta gibi kılıp şeytanın başını kesti] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
baldu: al-faˀs KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
balta

<< ETü baltu balta <? ETü *bal- kesmek, yarmak +dU

Not: Karş. ETü balıġ "yaralı", balık "hisar, kale" (= Lat castrum), belki baltır "küçük" (Akad pāltu/pāştu "çift başlı balta" sözcüğü ile paralelliğe Poppe ve Menges işaret etmiştir. (N. Poppe, Ein altes Kulturwort in den Altaischen Sprachen, 1953. K H Menges, Zwei alt-mesopotamische Lehnwörter, 1953). Yakındoğu kültürlerinde erken bir Türkçe alıntı olasılığı bugünkü bilgimizin sınırlarını zorlar. • Karş. Moğ balta (a.a.). Türk dillerinde 13. yy'dan sonra beliren sonses /a/, Doerfer'e göre Moğol etkisi gösterir.

Benzer sözcükler: baltacı, baltalamak


05.01.2016
balüstrad

Fr balustrade trabzan parmaklığı Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu Lat balauster nar çiçeği EYun balaústion βαλαύστιον za.a.

balya

İt balla top, bohça, denk Ger *ballaz top << HAvr *bʰol- HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak

balyaj

Fr balayage süpürme Fr balai süpürge +age ~? Kelt

balyemez

Ven balla ramada bahriyede bir tür top (Kaynak: LF sf. §56)Ven balla top

balyoz1

Yun variós βαρειός zağır şey, ağır demirci çekici Yun varís βαρύς zağır << EYun barýs βαρύς zağır