balon

balistik

Fr balistique top veya mermi atımı bilimi EYun bállista βάλλιστα zmermi atan mekanik cihaz, mancınık +ik° EYun bállō βάλλω zatmak << HAvr *gʷl̥-ne-h₁- (*gʷl̥-ne-e-) HAvr *gʷelH- (*gʷel-) atmak, atılmak

balkan

<? TTü balkı- parıldamak, ışımak

balkı|mak

<< OTü balkı- parıldamak, ışımak

balkon

Fr balcon bir kirişle taşınan ev çıkması, cumba EYAlm balko mertek, kütük, taşıyıcı ağaç << HAvr *bʰelǵ- kalın ağaç gövdesi

balo

İt ballo dans, danslı eğlence ≈ Lat ballare dans etmek

balon

"taşıt aracı" [ Şemseddin Sami, Kamusü'l A'lâm, 1889]
Balonu icad eden (Montgolfiye)’nin maskat-i resi olub "... oyuncak" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
balon: (..) 2. çocuk oyuncağı nevinden gazla memlu havada durur lastikten top.

Fr ballon büyük top, top şeklinde büyük şişe, sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı İt ballone [büy.] büyük top İt balla top +on Ger *ballaz a.a. << HAvr *bʰol- HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak, tomurmak

Not: Montgolfier kardeşlerin 1783'te hidrojen balonunu icadından iki yıl sonra İstanbul'da padişah I. Abdülhamid huzurunda bir balon gösterisi yapılmış ve īcād-ı balon olarak vekâyinamelere geçmiştir. • Aynı Germence kökten İng ball "top", EFr bale > İng bale "bohça". HAvr kök, Türkçe tomur- kavramının tüm uygulamalarını karşılar. Karş. Ger *bullaz "tomruk, kütük", *baltha- "cesur, gürbüz", EYun phállos "fallus", Lat follis "kese, torba", Lat flōr- "tomurcuk, çiçek".

Benzer sözcükler: balon joje, baloncu, baloncuk, balonlu ciklet


27.10.2020
balon joje

Fr ballon jaugé «ölçekli balon», kimya laboratuvarında kullanılan balon şeklinde cam şişe Fr jauge istiap, sığa, bir kabın alacağı sıvı hacmi Ger *galga

balsa

İng balsa çok hafif olan kerestesi sal yapımında kullanılan bir tropik ağaç İsp balsa sal

balsam

İng balsam 1. pelesenk ağacı, bu ağaçtan elde edilen kokulu merhem, 2. her çeşit merhem EYun bálsamon βάλσαμον za.a. ≈ İbr bōśem בשׂם za.a. ≈ Aram bsāmā/besmā בסמא zgüzel koku, rayiha, parfüm

balsıra

<< OTü-KT balçıra/balşıra çam ağacında bir parazitin oluşturduğu tatlı madde, terencübin

balta

<< ETü baltu balta <? ETü *bal- kesmek, yarmak +dU