bale

baldaken

Fr baldaquin dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak İt baldacchino 1. Bağdadî, Bağdat'a özgü (esk.), 2. a.a. İt Baldaco Bağdat (esk.) +in°2 Ar Baġdād

baldır

<< OTü baltır 1. bitki ve yaprak sapı, 2. bacak <? ETü *balt- bağlamak, saplamak ETü bal- bağlanmak +It-

baldıran

<< OTü baldıran/baldırğan bir tür otsu bitki, belki conium maculatum veya valeriana oficinalis OTü baltır bitki gövdesi, sap +gAn2

baldız

<< ETü baltır/baltız küçük kız kardeş <? ETü bala çocuk, küçük

baldo

İt baldo 1. yiğit, gözüpek, mağrur, 2. İtalya'da geliştirilen bir pirinç cinsi EYAlm bald yiğit, cesur << Ger *baltho-z a.a.

bale

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bale: Yalnız raks ile icra olunan tiyatro oyunu. balet "bale" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Bir yaz gecesinin rüyası: canlı ve resimli balet balet "erkek bale sanatçısı" [ Cumhuriyet - gazete, 1976]
Ünlü balet Nureyev'i Londralılar çılgınca alkışlıyor

Fr ballet gösteri dansı İt balletto [küç.] dansçık, kısa gösteri dansı İt ballo dans, raks +et°

 balad

Not: Türkçede bale ve balet biçimleri 1950'lere dek eşdeğer olarak kullanılmış, ancak bu tarihten sonra bale biçimi tercih edilmiştir. "Erkek bale sanatçısı" anlamında Türkçeye özgü olan balet sözcüğü, muhtemelen balet heyeti deyiminin yanlış yorumlanmasından türemiştir.

Benzer sözcükler: balet

Bu maddeye gönderenler: balerin


30.09.2017
balerin

Fr ballerine kadın bale sanatçısı İt ballerina a.a. İt ballare dans etmek +in°

balgam

Ar balġam بلغم z [#blġm q.] irin, iltihap, eski tıbba göre insanı oluşturan dört unsurdan biri EYun phlégma φλέγμα za.a. EYun phlégō φλέγω, φλογ- zyanmak, iltihaplanmak +ma(t)

balık

<< ETü balık 1. çamur, balçık, 2. balık (su canlısı) <? ETü bal- bağlanmak, saplanmak

balıkçıl

<< TTü *balıkçin balıkçı kuşu § ETü balık ETü +çin kuş

balici

marka Bally İsviçreli ayakkabı imalatçısı, bu firma tarafından pazarlanan bir tür selülozik tutkal