baldıran

balayı
balbal

<< ETü balbal ölmüş kişi için dikilen anıt taşı

balçık

<< ETü-O balçık çamur ≈ ETü balık a.a.

baldaken

Fr baldaquin dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak İt baldacchino 1. Bağdadî, Bağdat'a özgü (esk.), 2. a.a. İt Baldaco Bağdat (esk.) +in°2 Ar Baġdād

baldır

<< OTü baltır 1. bitki ve yaprak sapı, 2. bacak <? ETü *balt- bağlamak, saplamak ETü bal- bağlanmak +It-

baldıran

KTü: "bir bitki" [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
baldaran: nawˁ min an-nabāt [bir tür bitki] Çağ: "kekik?" [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
baldırġan: origan (plante)

<< OTü baldıran/baldırğan bir tür otsu bitki, belki conium maculatum veya valeriana oficinalis OTü baltır bitki gövdesi, sap +gAn2

 baldır

Not: TTü daima "zehirli bir bitki, conium maculatum" anlamındadır. Buna karşılık bir Türk dilinden alıntı olan Rus baldıryan > Alm Baldrian, OLat valeriana > Fr valériane, İng valerian "kedi otu, valeriana officinalis" ayrı bitkidir.


29.10.2020
baldız

<< ETü baltır/baltız küçük kız kardeş <? ETü bala çocuk, küçük

baldo

İt baldo 1. yiğit, gözüpek, mağrur, 2. İtalya'da geliştirilen bir pirinç cinsi EYAlm bald yiğit, cesur << Ger *baltho-z a.a.

bale

Fr ballet gösteri dansı İt balletto [küç.] dansçık, kısa gösteri dansı İt ballo dans, raks +et°

balerin

Fr ballerine kadın bale sanatçısı İt ballerina a.a. İt ballare dans etmek +in°

balgam

Ar balġam بلغم z [#blġm q.] irin, iltihap, eski tıbba göre insanı oluşturan dört unsurdan biri EYun phlégma φλέγμα za.a. EYun phlégō φλέγω, φλογ- zyanmak, iltihaplanmak +ma(t)