balayı

balad

Fransızca ballade "bir şiir türü, lirik müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde balada "oyun havası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ballare "hoplamak, raksetmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir.

balalayka

Rusça balalayka балала́йка z "Rusyaya özgü telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır.

balans

Fransızca balance "terazi, denge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bilanx, bilanc- "iki kefeli terazi" sözcüğünden evrilmiştir.

balast

Fransızca ve İngilizce ballast "safra, gemiye denge sağlaması için yüklenen ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca aynı anlama gelen barlast veya ballast sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bar "boş" ve Holandaca last "yük" sözcüklerinin bileşiğidir.

balata

Fransızca balata "1. kauçuk ağacı, mimusops balata, 2. kauçuk, lastik ayakkabı tabanı, 3. fren pabucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca balata "kauçuk ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

balayı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"Fr lune de miel çevirisi" [ Cumhuriyet - gazete, 1930]
kocası Gaston'la balayı seyahatine çıkmıştı.

Daha fazla bilgi için bal, ay maddelerine bakınız.


15.04.2018
balbal

Eski Türkçe balbal "ölmüş kişi için dikilen anıt taşı" sözcüğünden evrilmiştir.

balçık

Oğuzca balçık "çamur" sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Oğuzca aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *balış-ık veya *balt-ş-ık biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bal- "bağlanmak, saplanmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

baldaken

Fransızca baldaquin "dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca baldacchino "1. Bağdadî, Bağdat'a özgü (esk.), 2. dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca Baldaco "Bağdat (esk.)" özel adından +in°2 ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça Baġdād özel adından alıntıdır.

baldır

Orta Türkçe baltır "1. bitki ve yaprak sapı, 2. bacak" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *balt- "bağlamak, saplamak" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Türkçe bal- "bağlanmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

baldıran

Orta Türkçe baldıran veya baldırğan "bir tür otsu bitki, belki conium maculatum veya valeriana oficinalis" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Orta Türkçe baltır "bitki gövdesi, sap" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +gAn2 ekiyle türetilmiştir.