balad

bakterisit

Fransızca bactéricide veya İngilizce bactericide "bakteri öldüren" sözcüğünden alıntıdır.

bal

Oğuzca bal "arıdan elde edilen şekerli madde" sözcüğünden evrilmiştir.

bala

Eski Türkçe bala "kuş ve hayvan yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

balâ

Farsça bālā veya vālā بالا z "yüksek, üst" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça bālişt "en yüksek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen bardişta- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen barzişta- sözcüğü ile eş kökenlidir.

balaban

Farsça pahlavān "yiğit, kahraman" sözcüğünden alıntıdır.

balad
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Akşam - gazete, 1930]
Şopenin balad ve etüdünü müteakip

Köken

Fransızca ballade "bir şiir türü, lirik müzik parçası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde balada "oyun havası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ballare "hoplamak, raksetmek" fiilinden +()t° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Eski Yunanca bállō βάλλω z "atmak, fırlatmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için balistik maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

ambale, bale (balerin), balo, bolero


15.02.2020
balalayka

Rusça balalayka балала́йка z "Rusyaya özgü telli çalgı" sözcüğünden alıntıdır.

balans

Fransızca balance "terazi, denge" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bilanx, bilanc- "iki kefeli terazi" sözcüğünden evrilmiştir.

balast

Fransızca ve İngilizce ballast "safra, gemiye denge sağlaması için yüklenen ağırlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca aynı anlama gelen barlast veya ballast sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bar "boş" ve Holandaca last "yük" sözcüklerinin bileşiğidir.

balata

Fransızca balata "1. kauçuk ağacı, mimusops balata, 2. kauçuk, lastik ayakkabı tabanı, 3. fren pabucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca balata "kauçuk ağacı" sözcüğünden alıntıdır.

balayı