balad

bakterisit

Fr bactéricide İng bactericide bakteri öldüren

bal

<< ETü-O bal arıdan elde edilen şekerli madde

bala

<< ETü bala kuş ve hayvan yavrusu çoc

balâ

Fa bālā/vālā بالا zyüksek, üst ≈ OFa bālişt en yüksek << EFa bardişta- a.a. ≈ Ave barzişta- a.a.

balaban

~? Fa pahlavān yiğit, kahraman

balad

[ Özön, Türkçe-Yabancı Kelimeler Sözlüğü, 1961]
balad: Fransızca bir manzume şekli.

Fr ballade bir şiir türü Prov balada oyun havası Lat ballare hoplamak, raksetmek +()t° EYun bállō βάλλω zatmak, fırlatmak

 balistik

Bu maddeye gönderenler: ambale, bale (balerin), balo, bolero


08.10.2017
balalayka

Rus balalayka балала́йка zRusyaya özgü telli çalgı

balans

Fr balance terazi, denge << Lat bilanx, bilanc- iki kefeli terazi

balast

Fr/İng ballast safra, gemiye denge sağlaması için yüklenen ağırlık Hol barlast/ballast a.a. § Hol bar boş Hol last yük

balata

Fr balata 1. kauçuk ağacı, mimusops balata, 2. kauçuk, lastik ayakkabı tabanı, 3. fren pabucu İsp balata kauçuk ağacı

balayı