balaban

bakteri

Fr bactérie tek hücreli canlı YLat bacterium a.a. (İlk kullanım: 1838 Ch. G. Ehrenberg, Alm. doğabilimci (1795-1876)) EYun baktḗrion βακτήριον z [küç.] çubukçuk, bastoncuk ≈ EYun báktron βάκτρον zbaston, sopa +arion << HAvr *bak- a.a.

bakterisit

Fr bactéricide İng bactericide bakteri öldüren

bal

<< ETü-O bal arıdan elde edilen şekerli madde

bala

<< ETü bala kuş ve hayvan yavrusu çoc

balâ

Fa bālā/vālā بالا zyüksek, üst ≈ OFa bālişt en yüksek << EFa bardişta- a.a. ≈ Ave barzişta- a.a.

balaban

KTü: "iri doğan" [ Codex Cumanicus, 1303]
falcon [şahin] - Fa & Tr: balaban "... pehlivan" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
balaban بلابان: Grandis, ingens, immensus [büyük, iri, cüsseli] & accipiter major [iri doğan]. "... davul" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
balaban: (...) Kocaman davul, davul tokmağı.

Fa pahlavān yiğit, kahraman

 pehlivan

Not: Palvan, balwan, balıvan, palğan "yiğit, bahadır, güreşçi" biçimleri Türk dillerinde yaygındır. "İri insan, koca kafa", mecazen "ayı" ve "büyük davul, kös" anlamları kullanılır. "Bir tür iri doğan" anlamı Farsça ve Türk dillerinde ortaktır.


15.10.2020
balad

Fr ballade bir şiir türü, lirik müzik parçası Prov balada oyun havası Lat ballare hoplamak, raksetmek +()t° EYun bállō βάλλω zatmak, fırlatmak

balalayka

Rus balalayka балала́йка zRusyaya özgü telli çalgı

balans

Fr balance terazi, denge << Lat bilanx, bilanc- iki kefeli terazi

balast

Fr/İng ballast safra, gemiye denge sağlaması için yüklenen ağırlık Hol barlast/ballast a.a. § Hol bar boş Hol last yük

balata

Fr balata 1. kauçuk ağacı, mimusops balata, 2. kauçuk, lastik ayakkabı tabanı, 3. fren pabucu İsp balata kauçuk ağacı