bal

bakla

Ar baḳla(t) بَقْلة z [#bḳl faˁla(t) mr.] çeşitli bitkilerin tanesi Ar baḳl بَقْل zher çeşit otsu bitki veya sebze

baklava

<< Ar baḳlawī بقلوى zörme zincir Ar baḳla(t) بقلة zbakla, zincir halkası

bakraç

<? TTü bakır +(g)Aç

bakteri

Fr bactérie tek hücreli canlı YLat bacterium a.a. (İlk kullanım: 1838 Ch. G. Ehrenberg, Alm. doğabilimci (1795-1876)) EYun baktḗrion βακτήριον z [küç.] çubukçuk, bastoncuk ≈ EYun báktron βάκτρον zbaston, sopa +arion << HAvr *bak- a.a.

bakterisit

Fr bactéricide İng bactericide bakteri öldüren

bal

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
bal: al-ˁasal [[Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde kullanılır. Diğer Türkler buna arı yağı derler.]] TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ballandırmak: ziyade medh (...) Ballı baba

<< ETü-O bal arıdan elde edilen şekerli madde

Not: Karş. Moğ bal (a.a.).

Benzer sözcükler: bal arısı, bal kabağı, ballandırmak, ballandıra ballandıra, ballı, ballıbaba, balmumu

Bu maddeye gönderenler: balayı, balsıra


27.02.2015
bala

<< ETü bala kuş ve hayvan yavrusu çoc

balâ

Fa bālā/vālā بالا zyüksek, üst ≈ OFa bālişt en yüksek << EFa bardişta- a.a. ≈ Ave barzişta- a.a.

balaban

Fa pahlavān yiğit, kahraman

balad

Fr ballade bir şiir türü, lirik müzik parçası Prov balada oyun havası Lat ballare hoplamak, raksetmek +()t° EYun bállō βάλλω zatmak, fırlatmak

balalayka

Rus balalayka балала́йка zRusyaya özgü telli çalgı