balık

baldız

<< ETü baltır/baltız küçük kız kardeş <? ETü bala çocuk, küçük

baldo

İt baldo 1. yiğit, gözüpek, mağrur, 2. İtalya'da geliştirilen bir pirinç cinsi EYAlm bald yiğit, cesur << Ger *baltho-z a.a.

bale

Fr ballet gösteri dansı İt balletto [küç.] dansçık, kısa gösteri dansı İt ballo dans, raks +et°

balerin

Fr ballerine kadın bale sanatçısı İt ballerina a.a. İt ballare dans etmek +in°

balgam

Ar balġam بلغم z [#blġm q.] irin, iltihap, eski tıbba göre insanı oluşturan dört unsurdan biri EYun phlégma φλέγμα za.a. EYun phlégō φλέγω, φλογ- zyanmak, iltihaplanmak +ma(t)

balık

ETü: [ Uygurca İyi ve Kötü Prens Öyküsü, <1000]
kuşçı keyikçi balıkçı avçı torçı tuzakçı bulup ayığ kılınç kılur, tınlığlarığ ölürür [kuşçu, geyik avcısı, balıkçı, avcı, ağla kuş avlayan, tuzakla kuş tutan kötü işler yapıyor, canlıları öldürüyor] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
balık: as-samak [fish] (...) aṭ-ṭīn [çamur] TTü: balık sırtı [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
balık sırtı kaldırım TTü: balıklama [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
plonjon: Kalecinin kale köşelerinden girecek topu tevkif için (...) balıklama atlaması.

<< ETü balık 1. çamur, balçık, 2. balık (su canlısı) <? ETü bal- bağlanmak, saplanmak

Not: ETü bal- fiilinin muhtemelen "yapışmak, cıvık olmak" gibi bir yan anlamından. Ancak ETü +Ik eki açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: balık gözü, balık sırtı, balıkçı, balıkhane, balıklama

Bu maddeye gönderenler: alabalık, balçık, baldır (baldıran), balıkçıl


29.10.2020
balıkçıl

<< TTü *balıkçin balıkçı kuşu § ETü balık ETü +çin kuş

balici

marka Bally İsviçreli ayakkabı imalatçısı, bu firma tarafından pazarlanan bir tür selülozik tutkal

baliğ

Ar bāliġ بالغ z [#blġ fāˁil fa.] ulaşan, erişen, varan Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

balina

İt balena Fr baleine denizde yaşayan büyük memeli << Lat balaena a.a. ≈ EYun phállaina φάλλαινα za.a. HAvr *bʰl̥-nó-s (Kaynak: Pokorny sf. 120.)HAvr *bʰel-¹ şişmek, kabarmak

balistik

Fr balistique top veya mermi atımı bilimi EYun bállista βάλλιστα zmermi atan mekanik cihaz, mancınık +ik° EYun bállō βάλλω zatmak << HAvr *gʷl̥-ne-h₁- (*gʷl̥-ne-e-) HAvr *gʷelH- (*gʷel-) atmak, atılmak