balçık

balans

Fr balance terazi, denge << Lat bilanx, bilanc- iki kefeli terazi

balast

Fr/İng ballast safra, gemiye denge sağlaması için yüklenen ağırlık Hol barlast/ballast a.a. § Hol bar boş Hol last yük

balata

Fr balata 1. kauçuk ağacı, mimusops balata, 2. kauçuk, lastik ayakkabı tabanı, 3. fren pabucu İsp balata kauçuk ağacı

balayı
balbal

<< ETü balbal ölmüş kişi için dikilen anıt taşı

balçık

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
balçık [[çamur - Oğuzca]] (...) balık [[çamur - Argu lehçesi]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
balçık: aṭ-ṭīn [çamur]

<< ETü-O balçık çamur ≈ ETü balık a.a.

 balık

Not: Eren Asya Türk dillerinde kullanılan balgaş ("balçık, çamur") sözcüğünün aslı olan *balkaç biçiminden metatezle türediğini savunur. Karş. Moğ balçig, Çuv pilçak, Kaz balşık, Alt balgaç/balgaş (a.a.).


29.10.2020
baldaken

Fr baldaquin dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak İt baldacchino 1. Bağdadî, Bağdat'a özgü (esk.), 2. a.a. İt Baldaco Bağdat (esk.) +in°2 Ar Baġdād

baldır

<< OTü baltır 1. bitki ve yaprak sapı, 2. bacak <? ETü *balt- bağlamak, saplamak ETü bal- bağlanmak +It-

baldıran

<< OTü baldıran/baldırğan bir tür otsu bitki, belki conium maculatum veya valeriana oficinalis OTü baltır bitki gövdesi, sap +gAn2

baldız

<< ETü baltır/baltız küçük kız kardeş <? ETü bala çocuk, küçük

baldo

İt baldo 1. yiğit, gözüpek, mağrur, 2. İtalya'da geliştirilen bir pirinç cinsi EYAlm bald yiğit, cesur << Ger *baltho-z a.a.