bakteri

bakiye

Ar baḳīya(t) بقيّة z [#bḳy faˁīlā(t) sf. fem.] kalan şey, artık Ar baḳā بَقَا zkaldı

bakkal

Ar baḳḳāl بقّال z [#bḳl faˁˁāl mesl.] sebze satan kimse, manav, bostancı Ar baḳl بقل zsebze

bakla

Ar baḳla(t) بَقْلة z [#bḳl faˁla(t) mr.] çeşitli bitkilerin tanesi Ar baḳl بَقْل zher çeşit otsu bitki veya sebze

baklava

<< Ar baḳlawī بقلوى zörme zincir Ar baḳla(t) بقلة zbakla, zincir halkası

bakraç

<? TTü bakır +(g)Aç

bakteri

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Bactérie [Fr.]: bakteri (...) Bactériologie: mebhas-ı bakterî. bakteriyoloji [ Nevsal-i Afiyet: Salname-i Tıbbi, 1899]
fenn-i bakteriyoloji mütehassısı doktor binbaşı Ref'et Hüsameddin Bey

Fr bactérie tek hücreli canlı YLat bacterium a.a. (İlk kullanım: 1838 Ch. G. Ehrenberg, Alm. doğabilimci (1795-1876)) EYun baktḗrion βακτήριον z [küç.] çubukçuk, bastoncuk ≈ EYun báktron βάκτρον zbaston, sopa +arion << HAvr *bak- a.a.

 baget

Not: Bakteriyolojihane-i Şahane ve Daülkelb (Kuduz) Hastanesi İstanbul'da 1887'de kurulmuştur.

Benzer sözcükler: antibakteriyel, bakteriyel, bakteriyolog, bakteriyoloji, bakteryum

Bu maddeye gönderenler: bakterisit


02.03.2021
bakterisit

Fr bactéricide İng bactericide bakteri öldüren

bal

<< ETü-O bal arıdan elde edilen şekerli madde

bala

<< ETü bala kuş ve hayvan yavrusu çoc

balâ

Fa bālā/vālā بالا zyüksek, üst ≈ OFa bālişt en yüksek << EFa bardişta- a.a. ≈ Ave barzişta- a.a.

balaban

Fa pahlavān yiğit, kahraman