bakir

bakaya

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāyā بقايا z "kalanlar, artanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳiya(t) بقية z "kalan" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur.

bakım

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bakır

Eski Türkçe bakır sözcüğünden evrilmiştir.

bakışım

Türkiye Türkçesi bakış- "karşılıklı bakmak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

baki

Arapça bḳy kökünden gelen bāḳi باقٍ z "kalan, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bakir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

bākire "genç kız" [ Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonomi..., 1600 yılından önce]
[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bākir. Zebanzedi bākire. Kız oğlan, bikr. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
bākire: Kız olan kız. (Lugati müvellede olup fasihi bikr'dir.)

Köken

Arapça bkr kökünden gelen bākir باكر z "erken olan meyve, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bakara بَكَرَ z "erken idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için bikir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça dişil bākire biçimi nadiren kullanılır; bākir, dişi ve erkek ayrımı gözetmeksizin "ilk mahsul" anlamındadır. "Evlenmemiş (kız veya erkek)" anlamı Türkçeye özgüdür.

Benzer sözcükler

bakire


10.12.2015
bakiye

Arapça bḳy kökünden gelen baḳīya(t) بقيّة z "kalan şey, artık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

bakkal

Arapça bḳl kökünden gelen baḳḳāl بقّال z "sebze satan kimse, manav, bostancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳl بقل z "sebze" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

bakla

Arapça bḳl kökünden gelen baḳla(t) بَقْلة z "çeşitli bitkilerin tanesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳl بَقْل z "her çeşit otsu bitki veya sebze" sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

baklava

Arapça baḳlawī بقلوى z "örme zincir" sözcüğünden evrilmiştir. Arapça sözcük Arapça baḳla(t) بقلة z "bakla, zincir halkası" sözcüğünden türetilmiştir.

bakraç

Türkiye Türkçesi bakır sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Aç ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.