baki

bakara

Fransızca baccara "bir kumar oyunu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1851) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

bakaya

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāyā بقايا z "kalanlar, artanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳiya(t) بقية z "kalan" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur.

bakım

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bakır

Eski Türkçe bakır sözcüğünden evrilmiştir.

bakışım

Türkiye Türkçesi bakış- "karşılıklı bakmak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

baki
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
kim tene uyar-ısa toprağ ola / kim cāna uyar-ısa bāḳī kala

Köken

Arapça bḳy kökünden gelen bāḳi باقٍ z "kalan, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Daha fazla bilgi için beka maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

hüvelbaki


15.07.2015
bakir

Arapça bkr kökünden gelen bākir باكر z "erken olan meyve, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bakara بَكَرَ z "erken idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bakiye

Arapça bḳy kökünden gelen baḳīya(t) بقيّة z "kalan şey, artık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

bakkal

Arapça bḳl kökünden gelen baḳḳāl بقّال z "sebze satan kimse, manav, bostancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳl بقل z "sebze" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır.

bakla

Arapça bḳl kökünden gelen baḳla(t) بَقْلة z "çeşitli bitkilerin tanesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳl بَقْل z "her çeşit otsu bitki veya sebze" sözcüğünün faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

baklava

Arapça baḳlawī بقلوى z "örme zincir" sözcüğünden evrilmiştir. Arapça sözcük Arapça baḳla(t) بقلة z "bakla, zincir halkası" sözcüğünden türetilmiştir.