bakaya

bak|mak

Eski Türkçe bak- "bakmak, gözlemek" fiilinden evrilmiştir.

bakalit

İngilizce bakelite "bir tür sentetik polimer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük H. L. Baekeland "Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944)" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir.

bakalorya

Fransızca baccalauréat "üniversite giriş sınavı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince baccalarius "genç adam, şövalye adayı, bekâr" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bacheler "genç adam" sözcüğünden alıntıdır.

bakan

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

bakara

Fransızca baccara "bir kumar oyunu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1851) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

bakaya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]
beḳāyā-i evlād-i ḳayāsırden Yalaχonyā nām bir duχter [Kayser soyu kalıntılarından Y. isimli bir kız evlat] [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
kur'a beḳāyāsı: Kur'a isabet edip de silah altına alınmaları tehir edilen efrad.

Köken

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāyā بقايا z "kalanlar, artanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳiya(t) بقية z "kalan" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için bakiye maddesine bakınız.


11.12.2015
bakım

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bakır

Eski Türkçe bakır sözcüğünden evrilmiştir.

bakışım

Türkiye Türkçesi bakış- "karşılıklı bakmak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

baki

Arapça bḳy kökünden gelen bāḳi باقٍ z "kalan, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bakir

Arapça bkr kökünden gelen bākir باكر z "erken olan meyve, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bakara بَكَرَ z "erken idi" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.