bakara

bais

Arapça bˁs̠ kökünden gelen bāˁiṯ باعث z "gönderen, sebep olan, mucip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baˁaṯa بعث z "gönderdi, kaldırdı, ölüyü diriltti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bak|mak

Eski Türkçe bak- "bakmak, gözlemek" fiilinden evrilmiştir.

bakalit

İngilizce bakelite "bir tür sentetik polimer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük H. L. Baekeland "Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944)" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir.

bakalorya

Fransızca baccalauréat "üniversite giriş sınavı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince baccalarius "genç adam, şövalye adayı, bekâr" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bacheler "genç adam" sözcüğünden alıntıdır.

bakan

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

bakara
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
bakara: ... kâğıt oyunu

Köken

Fransızca baccara "bir kumar oyunu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1851) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.


01.01.2011 den önce
bakaya

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāyā بقايا z "kalanlar, artanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳiya(t) بقية z "kalan" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur.

bakım

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.

bakır

Eski Türkçe bakır sözcüğünden evrilmiştir.

bakışım

Türkiye Türkçesi bakış- "karşılıklı bakmak" fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

baki

Arapça bḳy kökünden gelen bāḳi باقٍ z "kalan, kalıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳā بَقَا z "kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.