bakalit

baht

Farsça ve Orta Farsça baχt بخت z "talih, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, pay vermek, bölüştürmek" fiilinden türetilmiştir.

bahtiyar

Farsça baχtyār بختيار z "şansı yardım eden, talihli" sözcüğünden alıntıdır.

bahusus

Farsça bā χuṣūṣ بخصوص z "özellikle, bilhassa" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça "ile, birlikte, beraber (edat)" ve Arapça χuṣūṣ "özellik" sözcüklerinin bileşiğidir.

bais

Arapça bˁs̠ kökünden gelen bāˁiṯ باعث z "gönderen, sebep olan, mucip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baˁaṯa بعث z "gönderdi, kaldırdı, ölüyü diriltti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bak|mak

Eski Türkçe bak- "bakmak, gözlemek" fiilinden evrilmiştir.

bakalit
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1938]
380 kilo bakalit ve 120 aded bobin kuşe kâğıdı

Köken

İngilizce bakelite "bir tür sentetik polimer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük H. L. Baekeland "Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944)" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir.


30.09.2017
bakalorya

Fransızca baccalauréat "üniversite giriş sınavı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince baccalarius "genç adam, şövalye adayı, bekâr" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bacheler "genç adam" sözcüğünden alıntıdır.

bakan

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

bakara

Fransızca baccara "bir kumar oyunu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1851) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

bakaya

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāyā بقايا z "kalanlar, artanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳiya(t) بقية z "kalan" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur.

bakım

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Im ekiyle türetilmiştir.