bak|mak

bahşiş

Farsça baχşiş veya baχşāyiş بخشش z "bahş ediş, ihsan, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen baχşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, karşılıksız vermek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir.

baht

Farsça ve Orta Farsça baχt بخت z "talih, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, pay vermek, bölüştürmek" fiilinden türetilmiştir.

bahtiyar

Farsça baχtyār بختيار z "şansı yardım eden, talihli" sözcüğünden alıntıdır.

bahusus

Farsça bā χuṣūṣ بخصوص z "özellikle, bilhassa" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça "ile, birlikte, beraber (edat)" ve Arapça χuṣūṣ "özellik" sözcüklerinin bileşiğidir.

bais

Arapça bˁs̠ kökünden gelen bāˁiṯ باعث z "gönderen, sebep olan, mucip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baˁaṯa بعث z "gönderdi, kaldırdı, ölüyü diriltti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

bak|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol maŋa baḳdı: naẓara ilayya [bana baktı] (...) baḳıldı (...) baḳınūr (...) baḳışdı (...) baḳuttı (...) baḳurdı [baktırdı] (...) baḳış (...) baḳışġan

Köken

Eski Türkçe bak- "bakmak, gözlemek" fiilinden evrilmiştir.

Benzer sözcükler

bakanak, bakıcı, bakılmak, bakınmak, bakış, bakışmak, bakıtmak, baktırmak, hastabakıcı

Bu maddeye gönderenler

bakan, bakım, bakışım, peh peh (pohpoh)


27.03.2015
bakalit

İngilizce bakelite "bir tür sentetik polimer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük H. L. Baekeland "Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944)" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir.

bakalorya

Fransızca baccalauréat "üniversite giriş sınavı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince baccalarius "genç adam, şövalye adayı, bekâr" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bacheler "genç adam" sözcüğünden alıntıdır.

bakan

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

bakara

Fransızca baccara "bir kumar oyunu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1851) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

bakaya

Arapça bḳy kökünden gelen baḳāyā بقايا z "kalanlar, artanlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḳiya(t) بقية z "kalan" sözcüğünün faˁālā vezninde çoğuludur.