bakır

bakalorya

Fr baccalauréat üniversite giriş sınavı OLat baccalarius genç adam, şövalye adayı, bekâr EFr bacheler genç adam

bakan

TTü bak- +(g)An

bakara

Fr baccara bir kumar oyunu (İlk kullanım: 1851) ?

bakaya

Ar baḳāyā بقايا z [#bḳy faˁālā çoğ.] kalanlar, artanlar Ar baḳiya(t) بقية z [t.] kalan

bakım

TTü bak- +Im

bakır

ETü: [ Yenisey yazıtları, <800]
bakırı buŋsız erti [bakırı sınırsız idi]

<< ETü bakır

Not: Karş. İng copper, Alm Kupfer, Fr cuivre "bakır" < Lat aes ciprum "Kıbrıs? tuncu". Yaygın kabulün aksine bakır adının Kıbrıs adasından değil, Kıbrıs adının bakırdan gelmesi akla daha uygundur. Hintavrupa dillerinde görülen kpr biçimi, Türkçe sözcüğün metatezli hali olabilir mi?

Bu maddeye gönderenler: bakraç


10.12.2015
bakışım

TTü bakış- karşılıklı bakmak +Im

baki

Ar bāḳi باقٍ z [#bḳy fāˁil fa.] kalan, kalıcı Ar baḳā بَقَا zkaldı

bakir

Ar bākir باكر z [#bkr fāˁil fa.] erken olan meyve, turfanda Ar bakara بَكَرَ zerken idi

bakiye

Ar baḳīya(t) بقيّة z [#bḳy faˁīlā(t) sf. fem.] kalan şey, artık Ar baḳā بَقَا zkaldı

bakkal

Ar baḳḳāl بقّال z [#bḳl faˁˁāl mesl.] sebze satan kimse, manav, bostancı Ar baḳl بقل zsebze