bais

bahş

Farsça baχş بخش z "hisse, pay, bağış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça baχtan, baχş- "ihsan etmek, pay ve nimet vermek, bağışlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen baχş- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bʰeh₂g-s- (*bʰāg-s-) biçiminden evrilmiştir.

bahşiş

Farsça baχşiş veya baχşāyiş بخشش z "bahş ediş, ihsan, cömertlik" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen baχşişn sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, karşılıksız vermek" fiilinden +iş ekiyle türetilmiştir.

baht

Farsça ve Orta Farsça baχt بخت z "talih, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça bāχtan, baχş- "ihsan etmek, pay vermek, bölüştürmek" fiilinden türetilmiştir.

bahtiyar

Farsça baχtyār بختيار z "şansı yardım eden, talihli" sözcüğünden alıntıdır.

bahusus

Farsça bā χuṣūṣ بخصوص z "özellikle, bilhassa" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça "ile, birlikte, beraber (edat)" ve Arapça χuṣūṣ "özellik" sözcüklerinin bileşiğidir.

bais
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Hoca Sa'deddin Ef., Tacü't-Tevârih, 1574]

Köken

Arapça bˁs̠ kökünden gelen bāˁiṯ باعث z "gönderen, sebep olan, mucip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baˁaṯa بعث z "gönderdi, kaldırdı, ölüyü diriltti" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.

Bu maddeye gönderenler

basübadelmevt, mebus


31.03.2015
bak|mak

Eski Türkçe bak- "bakmak, gözlemek" fiilinden evrilmiştir.

bakalit

İngilizce bakelite "bir tür sentetik polimer" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük H. L. Baekeland "Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944)" özel adından +ite ekiyle türetilmiştir.

bakalorya

Fransızca baccalauréat "üniversite giriş sınavı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince baccalarius "genç adam, şövalye adayı, bekâr" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bacheler "genç adam" sözcüğünden alıntıdır.

bakan

Türkiye Türkçesi bak- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

bakara

Fransızca baccara "bir kumar oyunu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1851) Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.