bahar2

bağlantı

Türkiye Türkçesi bağla- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

bağnaz

Türkiye Türkçesi bağ- "bağlamak" fiilinden Yeni Türkçe +(n)Az ekiyle türetilmiştir.

bahadır

Eski Türkçe baġatur "soylu kişi, kahraman (kişi adı)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen bagatir sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça bāhādur باهادُر z sözcüğü ile eş kökenlidir.

bahane

Farsça bahāne بهانه z "gerçek gerekçeyi gizlemek için ileri sürülen sebep" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen vahānag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça vahāna- "örtü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde vah-, vaŋhna "örtü, giysi" sözcüğü ile eş kökenlidir.

bahar1

Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen vāhara sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wésr̥ biçiminden evrilmiştir.

bahar2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"yemeğe çeşni için katılan nesne" [ Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonomi..., 1600 yılından önce]

Köken

Arapça bhr kökünden gelen bahār بهار z "1. güzel kokulu bir bitki, buphthalmum, 2. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça bahār بهار z "ilkbahar" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için bahar1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

baharat, yenibahar


05.09.2017
bahçe

Farsça bāġçe باغچه z "bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça bāġ باغ z "1. kısmet, pay, özel üretimi için köylüye tahsis edilen toprak, 2. bahçe" sözcüğünden +ça3 ekiyle türetilmiştir.

bahçıvan

Farsça bāġçe-bān veya baġçe-wān باغچه بان z "bahçe gözeten, bahçe bakan" sözcüğünden alıntıdır.

bahir

Arapça bḥr kökünden gelen baḥr بحر z "deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥara "yardı, ayırdı" fiili ile eş kökenlidir.

bahis

Arapça bḥṯ kökünden gelen baḥṯ بحث z "1. soruşturma, bir konuyu etraflıca tartışma, münazaa, söz yarıştırma, 2. tartışılan konu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥa "soruşturdu, tartıştı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

bahriye

Arapça (ˁumūr) al-baḥrīya(t) بحريّة z "deniz işleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baḥr "deniz" sözcüğünün dişil nisbet halidir.