bahar1

bağlam

TTü bağla- +Im

bağlantı

TTü bağla- +(In)tI

bağnaz

TTü bağ- bağlamak +(n)Az

bahadır

<< ETü baġatur soylu kişi, kahraman (kişi adı) ≈ Moğ bagatir a.a. ≈ Fa bāhādur باهادُر z

bahane

Fa bahāne بهانه zgerçek gerekçeyi gizlemek için ileri sürülen sebep << OFa vahānag a.a. << EFa vahāna- örtü ≈ Ave vah-, vaŋhna örtü, giysi

bahar1

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
bir zemānda kim behār ermiş-idi/ lāle avcına gülef dermiş-idi [ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
bahār geldi gel ey dilber safā kıl gönlüŋ ü cānuŋ

Fa bahār بهار zilkbahar << EFa vāhara a.a. << HAvr *wésr̥ a.a.

Not: Aynı Hintavrupa kökünden Sans vihāra "bahar", Lat ver "yaz", primavera "ilkyaz". Zaza usar "ilkbahar" biçiminde arkaik /s/ sesinin korunması dikkat çekicidir.

Benzer sözcükler: ilkbahar, sonbahar

Bu maddeye gönderenler: bahar2, filbahri, karnabahar, nevbahar


21.09.2017
bahar2

Ar bahār بهار z [#bhr faˁāl msd.] 1. güzel kokulu bir bitki, buphthalmum, 2. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı ~? Fa bahār بهار zilkbahar

bahçe

Fa bāġçe باغچه zbahçe Fa bāġ باغ z1. kısmet, pay, özel üretimi için köylüye tahsis edilen toprak, 2. bahçe +ça3

bahçıvan

Fa bāġçe-bān/baġçe-wān باغچه بان zbahçe gözeten, bahçe bakan

bahir

Ar baḥr بحر z [#bḥr faˁl ] deniz ≈ Ar baḥara yardı, ayırdı

bahis

Ar baḥṯ بحث z [#bḥṯ faˁl msd.] 1. soruşturma, bir konuyu etraflıca tartışma, münazaa, söz yarıştırma, 2. tartışılan konu Ar baḥa soruşturdu, tartıştı