bahadır

bağla|mak

<< ETü baġla- a.a. ETü baġ +lA-

bağlaç

TTü bağla- +(g)Aç

bağlam

TTü bağla- +Im

bağlantı

TTü bağla- +(In)tI

bağnaz

TTü bağ- bağlamak +(n)Az

bahadır

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
probus [erdemli] - Fa & Tr: bagatr [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bahādur kopdı bunlardan dilīr / uŋradı ˁālem içre hemçü şīr [yürekli bir bahadır çıktı bunlardan, kükredi dünya içinde aslan gibi]

<< ETü baġatur soylu kişi, kahraman (kişi adı) ≈ Moğ bagatir a.a. ≈ Fa bāhādur باهادُر z

Not: BaileyHun İrani bir dilden türemesi ihtimali üzerinde durur. • Batır, Batur, Bağatur biçimleri kişi adı olarak kullanılır.


05.03.2020
bahane

Fa bahāne بهانه zgerçek gerekçeyi gizlemek için ileri sürülen sebep << OFa vahānag a.a. << EFa vahāna- örtü ≈ Ave vah-, vaŋhna örtü, giysi

bahar1

Fa bahār بهار zilkbahar << EFa vāhara a.a. << HAvr *wésr̥ a.a.

bahar2

Ar bahār بهار z [#bhr faˁāl msd.] 1. güzel kokulu bir bitki, buphthalmum, 2. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı ~? Fa bahār بهار zilkbahar

bahçe

Fa bāġçe باغچه zbahçe Fa bāġ باغ z1. kısmet, pay, özel üretimi için köylüye tahsis edilen toprak, 2. bahçe +ça3

bahçıvan

Fa bāġçe-bān/baġçe-wān باغچه بان zbahçe gözeten, bahçe bakan