bacak

babayani

<< TTü babayāne baba gibi, eski tarzda TTü baba

babet

Fr babette topuksuz hafif kadın ayakkabısı öz Babette [küç.] bir kadın adı öz Elisabéth a.a. +et° İbr Elişebaˁ אֱלִישֶֽׁבַע z«Allah söz verdi» veya «Allah memnun», Tevratta Harun'un eşi, İncil'de Hz. Yahya'nın annesi

babun

İng baboon köpek yüzlü maymun Fr babouin grotesk suratlı kişi veya yaratık, a.a.

babuşka

Rus babuşka ба́бушка z [küç.] ninecik, acuze Rus baba ба́ба zbüyükanne

baca

Fa bāca باجه zpencere, havalandırma deliği << Fa bādcāh بادجاه z § Fa bād باد zhava, rüzgâr Fa cāh جاه zyol, geçit

bacak

[ Peter Golden, The Rasulid Hexaglot, <1377]
al-sāḳ [Ar.]: beycek/baycak/payçak بيجك [ Ahmed b. Kadı-i Manyas, Gülistan tercümesi, 1429]
aruk koyun bacağından ürerler şişer [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
bacaksız: Boysuz, bıdık.

<< TTü payçak/baycak bacak <? Fa pāça پاچه z [küç.] ayak, ayacık +ak2 Fa ayak +ça3

 paça

Not: Türkiye Türkçesine özgü olan sözcüğün Fa pā/pāy biçiminden türediğini Eren sf. belirtir. Başdaş'ın ("Türkçe Organ Adlarında Kelime Sonu -k Ünsüzü") Türkçe but sözcüğünden ( > *but-cak) türetmesi dayanaksızdır.

Benzer sözcükler: bacaksız

Bu maddeye gönderenler: bastıbacak


29.10.2020
bacanak

<? OTü bacı/baca kızkardeş, abla

bacı

≈ Moğ baca büyük kızkardeş, abla

background

İng background resimde arka plan, (mec.) her türlü arka plan § İng back arka İng ground zemin

backup

İng backup yedeklemek, yedek § İng back sırt, arka; arkalamak (<< Ger *bakaz sırt, arka ) İng up dikelme ve kalkma anlamı veren edat

baç

Fa/OFa bāc باج zvergi, özellikle gümrük veya yol vergisi << EFa bāci a.a. HAvr *bʰeh₂g- (*bʰāg-) pay almak, nasiplenmek